Obowiązki kierownika kolonii w 2023 roku

wychowawca kolonijny praca

Rodzice uczniów coraz chętniej podejmują decyzję, by ich pociechy dni wolne od zajęć lekcyjnych spędziły rozwijając swoje pasje i zainteresowania w gronie rówieśników. Bez względu jednak na to, czy destynacją kolonii będą malownicze góry, przepiękny Bałtyk czy pobliski park krajobrazowy, obowiązkiem organizatora jest zatrudnienie kadry dbającej o bezpieczeństwo uczestników. Co należy do obowiązków kierownika kolonii, czyli najważniejszego stanowiska pod tym względem?

Kierownik – na czele kadry dbającej o bezpieczeństwo

W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost liczby organizatorów, którzy oferują kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej. O ile z pewnością jest to dochodowy biznes, o tyle dość wymagający pod względem formalności i wymogów, które należy spełnić, aby taki wyjazd zorganizować. Jednym z podstawowych obowiązków każdego organizatora jest zatrudnienie kadry wypoczynku.

Na jej czele stoi kierownik kolonii, na którym spoczywa odpowiedzialność nie tylko za atrakcyjny, ale przede wszystkim bezpieczny wyjazd. Choć współpracuje z opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad uczestnikami, a także instruktorami i lektorami (w zależności od charakteru wyjazdu), to właśnie lista jego obowiązków jest najdłuższa.

półkolonie - kto może być organizatorem?

Obowiązki kierownika kolonii

Kierownik kolonii to funkcja wymagająca świetnej organizacji, planowania i odpowiedniego reagowania. Swoje zadania realizuje bowiem przed, w trakcie i po zakończeniu wyjazdu biorąc odpowiedzialność za sprawy dotyczące aspektów organizacyjnych, zarządzaniem kadrą opiekuńczo-wychowawczą czy kontakt z rodzicami uczestników w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. To na kierowniku kolonii spoczywa obowiązek zgromadzenia i wypełnienia dokumentacji czy kwestie finansowe.

Oprócz tego kierownik kolonii:

 • przydziela zadania wszystkim członkom kadry wypoczynku,
 • zapewnia zróżnicowaną dietę uczestnikom,
 • kontroluje stan techniczny pojazdu,
 • dba o bezpieczeństwo uczestników podczas trwania kolonii od chwili odebrania ich od rodziców aż do momentu powrotu,
 • zapewnia higieniczne warunki pobytu,
 • dba o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

CHCESZ ROZPOCZĄĆ PRACĘ JAKO KIEROWNIK KOLONII? ZAPISZ SIĘ NA KURS I ZDOBĄDŹ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Dla kogo funkcja kierownika kolonii?

Oprócz cech charakteru, które pozwolą efektywnie i rzetelnie wypełniać obowiązki, aspirujący kierownik kolonii musi spełnić kilka wymogów zanim podejmie pracę w takim charakterze. Według aktualnych przepisów, może nim zostać osoba, która posiada:

 • minimum 18 lat,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • co najmniej średnie wykształcenie (istnieją pewne wyjątki),
 • ukończony Kurs Kierownika Wypoczynku (nie dotyczy kierowników szkół oraz placówek edukacyjno-wychowawczych, a także instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym),
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej bądź opiekuńczo-wychowawczej (istnieją pewne wyjątki).Kurs na Kierownika Kolonii Online

Kurs dla kierowników kolonii

W przypadku osób, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowniczym w szkole lub tego typu placówce, muszą zrealizować kurs będący potwierdzeniem merytorycznego oraz praktycznego przygotowania do funkcji kierownika kolonii. Dzięki ofercie Centrum Doskonalenia Zawodowego, osoby aspirujące do zdobycia wymaganych uprawnień, mogą zrealizować kurs w ciągu kilku dni korzystając z nowoczesnej platformy dydaktycznej.

Więcej informacji na temat programu i metody kształcenia znajdziesz na stronie Kursu Kierownika Wypoczynku.