Wynagrodzenie a odpowiedzialność wychowawcy wypoczynku

wychowawca kolonijny praca

Kolonie, półkolonie, biwaki i inne formy spędzania wolnego czasu, które łączą przyjemny odpoczynek z pożytecznymi aspektami edukacyjnymi, wpisały się na stałe w harmonogram roku szkolnego. Wyczekiwany przez dzieci i młodzież czas beztroskich chwil w otoczeniu rówieśników to jednak wymagające zadanie dla kadry wypoczynku sprawującej opiekę nad uczestnikami. Kierownik wypoczynku, wraz z wychowawcami oraz – w zależności od charakteru wyjazdu –  instruktorami sportu lub lektorami języka, muszą zadbać przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa i aspekty organizacyjne. Wychowawca kolonijny, który ma najwięcej zadań może jednak liczyć nie tylko na wdzięczność rodziców i opiekunów, ale przede wszystkim na adekwatne do odpowiedzialności wynagrodzenie za swoją pracę.

Wychowawca jako członek kadry wypoczynku

Wypoczynek dzieci i młodzieży ma za zadanie zregenerować ich siły fizyczne i psychiczne,  także rozwijać zainteresowania i pogłębić wiedzę w konkretnym kierunku. Tego typu aktywności wpływają pozytywnie na kształtowanie kompetencji społecznych. Zazwyczaj wyjazdy organizowane są w trakcie ferii letnich oraz zimowych, a także w ciągu zimowej i wiosennej przerwy świątecznej.

Kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy i biwaki mogą być organizowane nie tylko przez szkoły i placówki oświatowe, ale również przez firmy oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bez względu jednak od podmiotu organizującego, miejsca czy charakteru wyjazdu, obowiązkowym aspektem jest obecność kierownika i wychowawcy wypoczynku. Organizatorzy muszą uwzględnić również obecność pozostałych członków kadry. W zależności od charakteru wyjazdu, może to być np. instruktor sportu lub lektor języka obcego.

Wychowawca wypoczynku – wymagane kwalifikacje

Z uwagi na specyfikę pracy z grupą w okolicznościach, których nie można w pełni przewidzieć, a także ze względu na trudność w zapanowaniem nad grupą bardzo aktywnych dzieci, wychowawca oraz kierownik wypoczynku powinni posiadać odpowiednie cechy charakteru umożliwiające realizację planu oraz programu wyjazdu. Zostały one opisane w naszym artykule.

Oprócz odpowiednich cech oraz chęci rozwoju w kierunku pracy z dziećmi i młodzieżą, aspirujący wychowawca wypoczynku musi spełnić również wymogi pod kątem wieku (ukończenie 18 lat), wykształcenia (średnie), niekaralności oraz posiadanej wiedzy i umiejętności potwierdzonej ukończonym kursem na wychowawcy wypoczynku.

Z czego rozliczany jest wychowawca wypoczynku?

Wychowawcy wypoczynku czerpią wiele korzyści z tego typu wyjazdów. Mowa przede wszystkim o doświadczeniu w kontaktach z podopiecznymi oraz rozwijaniu umiejętności organizacyjno-dydaktycznych. Na pierwszym planie są ich obowiązki, które muszą wypełniać, aby wyjazd przebiegał w sposób bezpieczny i zorganizowany. Osoby na tym stanowisku mają za zadanie:

 • zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 • poinformować kierownika o potrzebach uczestników wypoczynku (np. odnośnie przyjmowania leków),
 • prowadzić dziennik zajęć, które są realizowane w trakcie wyjazdu według wzoru z Rozporządzenia,
 • opracować plan pracy uczestników i realizować program wyjazdu,
 • organizować zajęcia według rozkładu dnia,
 • sprawować opiekę nad uczestnikami w kontekście zdrowia, higieny, wyżywienia oraz pozostałych aspektów opiekuńczych,
 • realizować zajęcia zlecone przez kierownika wypoczynku.

Ile zarabia wychowawca wypoczynku?

Spełnienie określonych wymagań odnośnie kwalifikacji, a także wypełnienie szeregu obowiązków rekompensowane jest wychowawcy w postaci odpowiedniego wynagrodzenia. Jego wysokość uzależniona jest jednak od:

 • długości pobytu,
 • charakteru wyjazdu,
 • budżetu organizatora,
 • doświadczenia i kompetencji wychowawcy.

Średnie wynagrodzenie wychowawcy wypoczynku waha się od 800 zł do 1200 zł brutto za tygodniowy wyjazd w kraju. Zagraniczne wycieczki są jeszcze lepiej opłacane, ponieważ wychowawca może za tydzień pracy liczyć na 1200-2000 zł brutto.

Więcej informacji na stronie Kurs wychowawcy kolonijnego online.