Praca jako opiekun wycieczek

Przez cały rok organizowane są krajowe i międzynarodowe wyjazdy turystyczne. Poprawa jakości życia polskiego społeczeństwa oraz okresowa izolacja społeczna z powodu pandemii COVID-19 stanowią czynniki zwiększające poziom zainteresowania wyjazdami o charakterze także rekreacyjnym. To stwarza okazję do zdobycia dodatkowej pracy jako opiekun wycieczek. Czym się taka osoba zajmuje? Sprawuje opiekę nad dziećmi poza placówką edukacyjną, odpowiada za ich bezpieczeństwo jak również pomaga wypełniać cele edukacyjne i rozrywkowe w ramach zaplanowanego wyjazdu. Stąd wymagane są nie tylko właściwe cechy charakteru predestynujące do roli opiekuna, lecz także określone kwalifikacje zawodowe.

Dlaczego warto zapewnić sobie jak najszybciej uprawnienia do pracy? Nadal trwa okres wakacyjny, podczas którego szkoły i placówki edukacyjne organizują półkolonie połączone z wyjazdami wypoczynkowymi. Toteż aktualnie popyt na opiekunów jest ogromny. Organizowane wycieczki mają na celu zapewnienie rozmaitych aktywności dzieciom i młodzieży w okresie wakacyjnym, szczególnie gdy rodzice nie mogą zrezygnować z wykonywania obowiązków zawodowych. Proponowane wyjazdy zaspokajają potrzeby poznawcze dzieci, które jednocześnie mają możliwość aktywnego wypoczynku i integracji z rówieśnikami. Jednakże ktoś nad tym wszystkim musi sprawować pieczę.

Opiekun wycieczek jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz zagwarantowanie atrakcyjnych, zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego od zajęć edukacyjnych. Wsparcie opiekunów wycieczek jest wymagane podczas organizowanych: biwaków, półkolonii, kolonii, obozów i zimowisk. Realizując się zawodowo można jednocześnie otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie, a dodatkowo korzystać z rozmaitych form spędzania czasu wolnego, razem z podopiecznymi lub w przerwach zaplanowanych dlań atrakcji.

Jak zdobyć uprawnienia Opiekuna Wycieczek?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizator wycieczek jest zobowiązany do zatrudnienia na opiekunów wycieczek osoby, które spełniają ściśle określone wymogi formalne. Jednym z nich jest ukończenie kursu potwierdzającego posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu zasad bezpieczeństwa dotyczących podopiecznych. Można go zrealizować stacjonarnie albo w o wiele wygodniejszej i szybszej formie, czyli zdalnie. Kurs na Opiekuna Wycieczek Online znajdziesz w Centrum Doskonalenia Zawodowego. Celem ukończenia kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym uczestniczącym w wycieczkach organizowanych poza terenem szkoły. Nauka zawodu wiąże się przede wszystkim z praktycznym przygotowaniem do realizacji zadań opiekuna, ale nie tylko. Weźmy na przykład nagłe zdarzenie w trakcie wycieczki lub wywiad rodzica z opiekunem – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego kursu i wiarygodność osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna wycieczek.

Kto najlepiej nadaje się na opiekuna wycieczki?

Praca na stanowisku opiekuna wycieczki jest polecana osobom, które preferują aktywne formy spędzania czasu wolnego w towarzystwie dzieci i młodzieży. Bardzo ważne jest posiadanie umiejętności twardych i miękkich, które są doskonalone podczas kursu. Zadaniem opiekuna wycieczki jest konieczność zapewnienia rozmaitych atrakcji dostosowanych do wieku i zainteresowań podopiecznych oraz zachęcenie ich do zdobywania nowych doświadczeń. Jednak wypoczynek poza placówką edukacyjną związany jest z obecnością wielu potencjalnych zagrożeń, które dotyczą wszystkich uczestników wyjazdu. Właściwe zabezpieczenie sposobu realizacji poszczególnych atrakcji pozwala na zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia.

Opiekun wycieczki jest odpowiedzialny za sprawowanie opieki nad powierzoną grupą podopiecznych zgodnie z obowiązującym planem wycieczki i harmonogramem zaplanowanych aktywności. Weryfikuje czy dzieci i młodzież przestrzegają obowiązujący regulamin oraz sprawdza czy uczestnicy wyjazdu zrealizowali przydzielone im zadania. Dodatkowo opiekun wycieczki zobowiązany jest do wykonania pozostałych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. To on wyznacza liczbę opiekunów odpowiedzialnych za zabezpieczenie wyjazdu.

Opiekunem wycieczki mogą być nauczyciele zatrudnieni w placówce edukacyjnej bądź inne osoby pełnoletnie posiadające wymagane uprawnienia. Poza posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi wymagane jest od kandydata posiadanie predyspozycji osobowościowych, które uzależnione są od rodzaju organizowanej wycieczki oraz jej uczestników. Zalecane jest ukończenie Kursu na opiekuna wycieczki, który można ukończyć za pomocą platformy internetowej należącej do Centrum Doskonalenia Zawodowego. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie Kursu pozwala na wykonywanie pracy opiekuna wycieczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kurs online dla osób chcących szybko zdobyć kwalifikacje

Centrum Doskonalenia Zawodowego oferuje możliwość ukończenia kursu online, który jest realizowany w dogodnym terminie, zgodnie z potrzebami kursanta. Zamieszczone materiały dydaktyczne pozwalają na sprawne ukończenie kursu i podjęcie pracy na stanowisku opiekuna wycieczki. Po zakończeniu modułu edukacyjnego kursant otrzymuje dokument, który jest zgodny z wymogami wymienionymi w Rozporządzeniu MEN.

Zapisz się na kurs już dziś i realizuj się w zawodzie opiekuna wycieczek.