Jak zostać opiekunem wycieczki?

Sezon wakacyjny w pełni. Do pierwszego dzwonka pozostało jeszcze sporo czasu, więc dzieci i młodzież odlicza na razie dni do różnego rodzaju wyjazdów zorganizowanych przez szkołę lub inną placówkę edukacyjną. Bez względu na to, czy jest to krótki wyjazd z małą grupą, czy dłuższy wypoczynek w większej miejscowości – podstawą jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom takiego wypoczynku. Zgodnie z przepisami, organizator musi wyznaczyć kadrę sprawującą opiekę nad podopiecznymi w postaci kierownika i opiekunów. W ostatnim czasie można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania wyjazdami zorganizowanymi, co powoduje również większe zapotrzebowanie na opiekunów wycieczki. Jak zostać opiekunem wycieczki oraz jakie ma obowiązki?

Wszystkie szkoły i inne placówki edukacyjne maja prawo do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Podstawowym celem takich wyjazdów jest oczywiście regeneracja sił fizycznych i psychicznych uczniów, jednak tego typu wyjazdy charakteryzują się również walorami edukacyjnymi. Bardzo często podczas wypoczynków organizowanych przez szkoły, uczniowie mają szanse zgłębić swoją wiedzę z danej dziedziny, a także rozwijać swoje zainteresowania. Szczególną popularnością cieszą się wakacje, podczas których organizowanych jest najwięcej wyjazdów. Opiekunowie wycieczek są niezbędni podczas:

  • kolonii,
  • półkolonii,
  • zimowisko,
  • obozu,
  • biwaku.

Opiekun wycieczki – obowiązki

Praca jako opiekun wycieczki sprawia wiele satysfakcji osobom, które lubią spędzać czas z dziećmi i młodzieżą organizując im różnego rodzaju atrakcje. Żeby podopieczni mogli w pełni wykorzystać ten czas na rekreację i edukację, kadra wypoczynku musi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki pod kątem bezpieczeństwa. Tak jak zostało to wspomniane wcześniej, opiekun podlega kierownikowi wypoczynku, który jeszcze przed wyjazdem musi opracować plan wyjazdu oraz rozdzielić zadania opiekunom, animatorom, instruktorom sportu i pozostałym zaangażowanym w wyjazd osobom.

Opiekun wycieczki podczas wyjazdu ma za zadanie:

  • sprawować opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
  • współdziałać z kierownikiem w realizacji harmonogramu i planu wycieczki,
  • sprawować nadzór nad uczniami oraz dbać o przestrzeganie przez nich regulaminu i zasad bezpieczeństwa,
  • nadzorować wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
  • wykonywać pozostałe zadania, które zleca kierownik.

Ilu opiekunów podczas wycieczki?

Liczba opiekunów uzależniona jest od charakteru wyjazdu i przede wszystkim od liczebności grupy. Przyjmuje się, że podczas wycieczek miejskich w łatwym terenie 1 opiekun powinien sprawować nadzór nad bezpieczeństwem 15 dzieci.  Typową wycieczkę szkolną, w której bierze udział około 40 uczniów powinno nadzorować 3 opiekunów oraz 1 kierownik. Większa liczba opiekunów wymagana jest podczas wycieczek górskich, które charakteryzują się trudnym terenem – wówczas na 5-10 dzieci powinien przypadać 1 opiekun. Kadra wypoczynku powinna być odpowiednio zwiększona w przypadku wycieczki, w której biorą udział małe dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Kto może być opiekunem wycieczki?

Na czele kadry wypoczynku stoi kierownik, który zostaje wybrany przez dyrektora szkoły. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku obsadzenia pozostałej części kadry, w tym opiekunów. Mogą nimi zostać nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie.

Kluczowe podczas decyzji dyrektora placówki organizującej wyjazd są kwalifikacje posiadane przez osobę ubiegającą się o dołączenie do kadry czuwającej nad bezpieczeństwem podróżnych. Zarówno w przypadku nauczycieli, jak i pozostałych osób pełnoletnich np. rodziców uczniów, niezbędny w tym przypadku okaże się Kurs na opiekuna wycieczki, który oferuje Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Kurs na opiekuna wycieczki online

Centrum Doskonalenia Zawodowego wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą w łatwy sposób zdobyć świadectwo ukończenia kursu na opiekuna wycieczki. Instytucja dostosowując się do aktualnych trendów nauczania oferuje kurs w trybie online, dzięki czemu można zdobyć niezbędną wiedzę oraz dokument zgodny z Rozporządzeniem MEN bez wychodzenia z domu. Jak to wygląda?

Kursant zapisuje się na wybrany kurs, po czym wnosi odpowiednią opłatę. Następnie otrzymuje dane do logowania na platformę e-learningową, na której umieszczone zostają materiały dydaktyczne. Następnie kursant przystępuje do realizacji materiału zaliczając testy cząstkowe, sporządza esej i zalicza test końcowy. Po pozytywnej ocenie, do domu kursanta zostaje oddelegowany egzaminator, który na miejscu przeprowadza egzamin. Po jego zaliczeniu kursant do rąk własnych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warto zaznaczyć, że dokument ten jest tak samo ważny jak po ukończeniu kursu w klasycznym trybie stacjonarnym.