Opiekun wyjazdów zorganizowanych – kim jest i co robi?

organizowanie wycieczek szkolnych - zadania kierownika

Okres wakacyjny to czas, kiedy organizowane są wyjazdy wypoczynkowe. Sprzyja temu odpowiednia pogoda, chęć naładowania swoistej „baterii” czy możliwość pracy zdalnej. Wobec tego zainteresowanie dostępną ofertą dotyczącą wyjazdów zorganizowanych jest całkiem spore. Zmiana preferencji turystów stanowi szansę zdobycia nowej pracy zarobkowej w roli opiekuna wyjazdów zorganizowanych. Jakie są obowiązki na tym stanowisku pracy? Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom korzystającym z  zaplanowanego pobytu turystycznego. Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna wyjazdów zorganizowanych powinna posiadać predyspozycje zawodowe do wykonywania zawodu w sposób satysfakcjonujący dla pracodawcy oraz turystów biorących udział w wyjeździe. Droga do rozpoczęcia pracy jest dość krótka i przyjemna, bo wystarczy ukończyć właściwy kurs. To doskonała szansa na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności zwiększających wiarygodność kandydata na rynku pracy.

Jakie są korzyści zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna wyjazdów zorganizowanych?

Praca w zawodzie opiekuna wyjazdów zorganizowanych jest często pierwszym doświadczeniem zawodowym zdobywanym w branży turystycznej. Związana jest z koniecznością sprawowania opieki nad uczestnikami danego wyjazdu turystycznego. Zawód ten cieszy się w minionych latach wzrostem popularności. Zapotrzebowanie na opiekunów stale rośnie a wartość oferowanej płacy jest uzależniona od posiadanych kwalifikacji zawodowych. Należy tylko pamiętać, że wykonywanie pracy w tym zawodzie związane jest z odpowiedzialną prawną, a jej zakres określa spisana z pracodawcą umowa.

Co prawda, deregulacja zawodów turystycznych spowodowała zniesienie obowiązku posiadania wybranych licencji zawodowych, ale nie znaczy to, że każdy z marszu może podjąć się pracy. Opiekun wyjazdów zorganizowanych powinien znać wszelkie prawa i obowiązki związane z wykonywaną pracą. Wspominają o tym m.in. przepisy znajdujące się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, które odnoszą się bezpośrednio do zadań należących do opiekuna wyjazdów zorganizowanych. Samodzielne podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych jest więc koniecznością i jednocześnie  szansą zwiększenia atrakcyjności kandydatów. Bo jakby nie patrzeć, posiadane uprawnienia zawodowe mają wpływ na szybkie zatrudnienie i lepsze zarobki.

Jak zostać opiekunem wyjazdów zorganizowanych?

Przepisy prawa określają wymogi związane z organizacją grupowych wyjazdów turystycznych. Obowiązkiem organizatora jest zatrudnienie personelu, który posiada właściwe kompetencje zawodowe umożliwiające sprawowanie opieki nad podopiecznymi, uczestniczącymi w wyjeździe zorganizowanym. Aby wykonywać zawód opiekuna należy więc zdobyć wymagane przez ustawodawcę kwalifikacje zawodowe i wiedzę praktyczną. Gdzie w takim razie warto podjąć kształcenie? Polecane jest m.in. Centrum Doskonalenia Zawodowego, bowiem zapewnia ofertę odpowiadającą współczesnym wymaganiom rynkowym. Aktualny reżim sanitarny utrudnia nieco naukę stacjonarną, ale to żaden problem. Wspomniana instytucja umożliwia ukończenie kursu opiekuna wyjazdów zorganizowanych w trybie online. To oczywiście oznaczą ogromną wygodę, ale nie tylko… W tym miejscu możemy uzyskać uprawnienia zawodowe zgodne z obowiązującymi przepisami, które również akceptowane są przez wszelkich pracodawców.

Opiekun wyjazdów zorganizowanych – obowiązki

Praca w charakterze opiekuna wyjazdów zorganizowanych związana jest z poznawaniem nowych osób oraz umożliwienia im udziału w rozmaitych atrakcjach turystycznych. Do głównych zadań należy m.in. zapewnienie podopiecznym wszystkich środków ostrożności oraz poinformowanie o potencjalnych źródłach zagrożeń podczas udziału
w poszczególnych atrakcjach turystycznych.

Do przykładowych zadań realizowanych przez opiekuna wyjazdów zorganizowanych należy:

  • zapewnienie wsparcia i opieki uczestnikom wyjazdu,
  • pomoc kierownikowi oraz pilotowi wyjazdu w wykonaniu bieżących zadań,
  • wykonanie zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie wycieczki oraz dziennym harmonogramie,
  • współpraca z zespołem pracowniczym w zakresie codziennych zadań,
  • kontrolowanie podopiecznych pod względem przestrzegania zasad znajdujących się
    w regulaminie wyjazdu,
  • kontakt z organizatorem wyjazdu w przypadku powstania niezaplanowanych zdarzeń,
  • realizacja zadań zleconych przez zwierzchnika.

Kto poradzi sobie najlepiej w roli opiekuna wyjazdów zorganizowanych?

Liczba zatrudnionych opiekunów wyjazdów zorganizowanych uzależniona jest od liczebności grupy podopiecznych oraz rodzaju wyjazdu turystycznego, dlatego samodzielność jest kluczową umiejętnością charakteryzującą kompetentnego pracownika na tym stanowisku. Opiekun powinien być osobą komunikatywną, kreatywną i otwartą na wyzwania wynikające z charakteru wykonywanej pracy zawodowej. Niektóre cechy można rozwinąć w trakcie praktykowania zawodu, lecz jedno pozostaje niezmienne – trzeba wiedzieć, jak sprawować opiekę nad całą grupą i właściwie realizować powierzone nam zadania. W tym może pomóc ukończenie kursu na opiekuna wyjazdów zorganizowanych.

Jeśli więc chcesz szybko zacząć pracować jako opiekun i dorobić, to nie zwlekaj i zapisz się na kurs już dziś!