Jak zostać opiekunem półkolonii?

opiekun kolonii

Okres wakacji to czas kiedy poszukujemy pracy dodatkowej. Wtedy to organizowane są wyjazdy wypoczynkowe, które pozwalają na poznanie nowych osób oraz odwiedzenie atrakcji turystycznych. Jedną z szans skorzystania z wyjazdów jest podjęcie pracy jako opiekuna półkolonii. Umożliwia bezpłatny udział w wyjeździe zorganizowanym a jednocześnie dodatkowo zarobić. Czym się zajmuje opiekun półkolonii? Uczestnicy półkolonii muszą mieć zapewnioną opiekę, która zapewnia im bezpieczny wypoczynek. Dodatkowo ma obowiązek zapewnić atrakcje podczas półkolonii, które zaciekawią dzieci i młodzież posiadających odmienne zainteresowania. Osoby chętne na podjęcie pracy jako opiekun półkolonii nie mogą tak po prostu zgłosić się na ochotnika, a muszą spełniać określone wymagania, w tym ukończenie kursu.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na opiekuna półkolonii?

Główną korzyścią podjęcia pracy jako opiekuna półkolonii jest zdobycie dodatkowego wynagrodzenia oraz możliwości skorzystania z wyjazdu turystycznego. Wakacje to szansa podjęcia pracy dodatkowej. Praca na stanowisku opiekuna półkolonii jest atrakcyjna dla osób młodych, energicznych, komunikatywnych, które lubią podróżować. Sezonowe zatrudnienie związane jest z wieloma korzyściami, w tym m.in. możliwości wyjazdu do ciekawych miejsc. Obecnie jest ogromne zapotrzebowanie na opiekunów półkolonii, ponieważ wiele instytucji i placówek edukacyjnych organizuje aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie, kiedy ich rodzice są w pracy. Organizowane wycieczki związane są z licznymi wyjazdami do np. zabytkowych obiektów, muzeów, jednak najczęściej zapewniają szereg atrakcji o charakterze rekreacyjnym jak wyjazdy do parku linowego czy Aquaparku. Oferta takich wycieczek jest bardzo konkurencyjna zarówno pod względem ceny jak i zapewnianych atrakcji, dlatego daje to dużą swobodę rodzicom w kwestii półkolonii, zaś opiekunom szansę na szeroki wybór ofert pracy.

Jak zostać opiekunem półkolonii?

Opiekunem półkolonii może być jedynie osoba pełnoletnia, która posiada minimum wykształcenie średnie i nie jest karana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest ukończenie kursu, w tym przypadku najlepiej zapisać się na kurs opiekuna półkolonii. Dodatkowo pracodawca może sprawdzić, czy kandydat do pracy posiada oczekiwane przez niego predyspozycje zawodowe. Gdzie możemy zdobyć odpowiednie wykształcenie?

Centrum Doskonalenia Zawodowego oferuje możliwość ukończenia kursu stacjonarnego oraz online, który odbywa się w terminie dogodnym dla słuchacza. Zamieszczone na platformie internetowej materiały edukacyjne pozwalają na samodzielne poznanie zakresu obowiązków i wymagań stawianych opiekunowi półkolonii. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na opiekuna półkolonii zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponowana oferta skierowana jest dla osób, które pragną szybko uzyskać kwalifikacje zawodowe, w sposób zgodny z wymogami wymienionymi w Rozporządzeniu MEN. Otrzymany dokument uprawnia kursanta do pojęcia pracy na stanowisku opiekuna półkolonii.

Obowiązki opiekuna półkolonii

Opiekun półkolonii ma obowiązek:

  • zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom pozostającym pod jego opieką.
  • bardzo ważne jest zapewnienie licznych atrakcji oraz przejawianie kreatywności w chwilach, gdy uczestnicy wyjazdu są znudzeni,
  • Jeszcze przed samym wyjazdem musi zapoznać się z listą przydzielonych dzieci, aby wiedzieć o ich specjalnych potrzebach, zapoznać się z uwagami odnośnie stanu zdrowia, wykluczenia jedzenia w diecie,
  • w trakcie półkolonii dogląda samopoczucia dzieci w celu zadbania o ich komfort,
  • pilnuje zachowania grupy,
  • współpracuje z higienistką lub lekarzem, instruktorami obiektów rekreacyjnych,
  • wykonuje zadania zlecane przez kierowników półkolonii

Więc nie tylko pilnuje realizacji celów edukacyjnych lub rozrywkowych, ale też stanowi dozór w ramach bezpieczeństwa zdrowia i psychicznego komfortu.

Praca opiekuna półkolonii pozwala doskonalić się zawodowo młodym osobom zainteresowanych psychologią, pedagogiką oraz naukami społecznymi. Poza obowiązkami zawodowymi istnieje szansa rozwoju posiadanych kompetencji zawodowych oraz spędzenia czasu wolnego za pomocą wielu zróżnicowanych form aktywności wraz z uczestnikami wyjazdu. Dodatkowo pozwala na wypracowanie technik związanych z podejmowaniem rozmów z dziećmi i młodzieżą podczas sytuacji trudnych i konfliktowych. Praca sezonowa stwarza możliwość integracji z osobami będącymi w różnym wieku i pozwala na zarobienie dodatkowych środków pieniężnych. Praca opiekuna półkolonii jest szczególnie atrakcyjna dla studentów, którzy mogą doskonalić posiadane kwalifikacje zawodowe oraz jednocześnie podreperować swój budżet.

Opiekun półkolonii jest jednym z zawodów przyszłości, ponieważ zapotrzebowanie na osoby odpowiedzialne za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdów turystycznych stale rośnie. Jakość życia polskiego społeczeństwa dynamicznie się poprawia, a wysoka konkurencja na rynku powoduje że wartość wynagrodzenia proponowana opiekunom półkolonii jest atrakcyjna.

Więc jeśli lubisz pracować z dziećmi, możesz na tym zarobić i odhaczyć na mapie wiele interesujących miejsc. Pamiętaj tylko o właściwej kolejności – najpierw zapisz się kurs opiekuna półkolonii, a później realizuj się zawodowo!