Jak wybrać odpowiedni kurs opiekuna kolonijnego? Na co zwrócić uwagę?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://wychowawca.edu.pl/kursy/87/kurs-na-wychowawce-wypoczynku-online/src-BlogWych

Wakacje nad morzem, jeziorem, ferie w górach… brzmi wspaniale dla każdego, kto lubi wyjazdy w inne miejsca i poznawanie nowych przestrzeni. A co jeśli za podróżowanie i zwiedzanie dostaje się wynagrodzenie? Brzmi jak marzenie, prawda? To wszystko daje praca opiekuna kolonijnego, z tym, że to bardzo odpowiedzialny zawód skupiony na opiece nad dziećmi. W tym artykule opiszemy wady i zalety takiej pracy oraz najlepszą formę zdobycia wymaganych kwalifikacji na opiekuna kolonijnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania wymienia, kto może być opiekunem kolonijnym, oraz jakie są jego zadania. Według ustawy do obowiązków wychowawcy/opiekuna w placówce wypoczynku należy w szczególności: zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, prowadzenie dziennika zajęć, opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy i prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, odpowiedzialnością, otwartością, komunikatywnością oraz łatwością pracy w grupie. Niektórzy pracodawcy wymagają również dokumentu potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo dają możliwość uzyskania wszelkich niezbędnych kwalifikacji do podjęcia zawodu opiekuna kolonijnego. Kurs opiekuna kolonijnego online trwa 36 godzin, tyle ile wymagają wszelkie normy i porusza obowiązkowe treści np. animowanie czasu wolnego, ustalanie programu dnia, tematykę związaną z opieką i wychowaniem oraz wiele innych. Dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.