Na czym polega kurs kierownika kolonijnego?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.wychowawca.edu.pl/kursy/88/kurs-kierownika-wypoczynku-online/src-BlogWych

Kierownik kolonijny to praca nie dla każdego, ale jeżeli jesteś osobą, która ma smykałkę do zarządzania oraz wysokie kompetencje pedagogiczne oraz lubi przebywać w wakacyjnych miejscowościach to prawdopodobnie odpowiadać będzie Tobie praca kierownika kolonijnego. W tym artykule przedstawimy zadania zawodowe kierownika kolonijnego oraz najlepszą możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji.

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, otwartością, komunikatywnością, umiejętnością delegowania zadań i zarządzania zasobami ludzkimi. Powinna posiadać również dokument potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny).  Do zadań kierownika wypoczynku należy m.in.: opracowanie programu wypoczynku; opracowanie regulaminu wypoczynku i zapoznania z nim wszystkich uczestników wypoczynku; zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku; nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku; dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku; dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu; rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Są kursy stacjonarne oraz niestacjonarne, lecz najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Dzięki kursom online zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs kierownika kolonijnego online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin. Kursy online są prowadzone przez Instytucje Oświatowe, a zaświadczenia wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z aktualnymi standardami ISO. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.