Bezpieczeństwo na obozie – podstawowe zasady dla opiekuna

Bez względu na charakter, miejsce czy czas trwania obozu, najważniejszym i przeważającym nad zaplanowanymi aktywnościami rekreacyjnymi i edukacyjnymi jest aspekt bezpieczeństwa. Muszą dbać o to nie tylko sami uczestnicy, ale przede wszystkim zatrudniona kadra wypoczynku – na czele z kierownikiem oraz opiekunem. Bezpieczeństwo na obozie dotyczy jednak nie tylko samego pobytu w miejscu docelowym, ale również w trakcie przejazdów. Jakie są podstawowe zasady dla opiekuna?

Jak zapewnić uczestnikom bezpieczny pobyt?  – rola kierownika i opiekuna

W ostatnich latach rodzice coraz chętniej decydują się na to, aby w trakcie przerwy od zajęć szkolnych ich pociecha spędziła ten czas na zorganizowanym obozie w gronie rówieśników. Lista ofert organizatorów każdego roku staje się coraz dłuższa, dzięki czemu rodzice mogą dopasować charakter wyjazdu do zainteresowań dziecka, jego możliwości i wieku, a także swojego budżetu.

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA DO PRACY JAKO OPIEKUN KOLONII REALIZUJĄC KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Niezależnie od tego, jaka oferta zostanie wybrana, rodzice mają pewność, że ich dziecko spędzi ten czas w bezpiecznych warunkach. Wszystko za sprawą konieczność zatrudnienia przez każdego organizatora zgłaszającego wypoczynek do bazy MEiN wykwalifikowanej kadry wypoczynku dbającej nie tylko o realizację programu wyjazdu, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników. To właśnie wychowawcy wypoczynku (nazywani potocznie opiekunami), sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i młodzieżą wraz z kierownikiem zarządzającym ich pracą, biorą na siebie odpowiedzialność za ten aspekt od momentu przekazania uczestników przez rodziców na miejscu zbiórki.

Bezpieczeństwo podczas podróży

Obóz to forma wypoczynku dzieci i młodzieży, której celem jest kilku- bądź kilkunastodniowy wypoczynek w miejscu oddalonym od miejsca zamieszkania uczestników. Niezależnie od odległości, opiekunowie muszą zapewnić bezpieczeństwo podczas przejazdu autokarem, który od lat jest najpopularniejszym środkiem transportu.

Podstawowe zasady dla opiekuna w trakcie podróży to:

 • kontrolowanie stanu liczebnego uczestników w trakcie oczekiwania na przejazd, a także wewnątrz autokaru,
 • czuwanie nad bezpiecznym wsiadaniem i wysiadaniem,
 • przestrzeganie zalecenia dotyczącego wsiadania i wysiadania tylko w miejscach do tego przeznaczonych – np. na parkingach,
 • pilnowanie uczestników podczas wycieczek i przemieszczania się między miejscami zbiórki,
 • przeprowadzanie dzieci przez jezdnię,
 • zajęcie miejsca w autokarze w taki sposób, aby opiekunowie znajdowali się na początku, na środku i na końcu,
 • przestrzeganie zakazu poruszania się w autokarze, gdy nie jest to konieczne.

baner

Bezpieczeństwo na obozie górskim

Popularną destynacją obozów dzieci i młodzieży są góry. Zarówno w okresie letnim, jak i zimowym stanowią niezwykle atrakcyjne miejsce do wypoczynku w gronie rówieśników. Dla opiekunów wyjazd w góry to odpowiedzialna wyprawa wymagająca przestrzegania zasad dotyczących dopilnowania odpowiedniego ubioru uczestników i ich wyposażeni oraz bezpiecznego podróżowania na szlakach górskich.

Opiekun podczas wypoczynku w górach musi pamiętać o tym, że:

 • dłuższa wędrówka musi odbywać się w grupie, w której przynajmniej jedna osoba zna trasę,
 • przed wyruszeniem należy poinformować odpowiednie służby,
 • wypożyczany sprzęt musi być używany stosownie do jego przeznaczenia,
 • należy sprawdzać prognozę pogody przed podjęciem różnych aktywności.

Bezpieczeństwo na obozie letnim – podstawowe zasady dla opiekuna podczas wypoczynku nad wodą

W trakcie wakacji najwięcej obozów organizowanych jest nad wodą. Niezależnie od tego, czy opiekun podjął pracę na wyjeździe zorganizowanym nad Bałtykiem lub polskim jeziorem, musi również bardzo pilnować podstawowych zasad.

Podstawową zasadą jest, aby opiekunowie wraz z kierownikiem wybierali takie miejsce do wypoczynku nad wodą, która znajduje się pod nadzorem ratowników. Bezpieczeństwo na obozie zorganizowanym nad wodą wymaga od opiekuna dopilnowania, aby sprawdzał przed każdym wyjściem na plażę, czy uczestnicy są wyposażeni w:

 • chustę lub czapkę,
 • olejek do opalania z odpowiednim filtrem,
 • strój kąpielowy,
 • wodę,
 • okulary przeciwsłoneczne,
 • klapki,
 • ręcznik.

Opiekun powinien zwracać szczególną uwagę na uczestników, którzy wchodzą do wody – może to być jedynie obszar wyznaczony specjalnymi bojami, a flaga powinna wskazywać na właściwy stan zbiornika i zezwolenie na kąpiel.

bezpieczeństwo na obozie

Pierwsza pomoc i procedury ewakuacyjne

Zarówno w górach, nad morzem, jak i w każdym innym miejscu może dojść do niepożądanych sytuacji niezależnie od skrupulatnego nadzoru opiekunów i kierownika wypoczynku. W tym celu niezwykle ważna jest pierwsza pomoc i procedury ewakuacyjne – ich znajomość przez kadrę dbającą o bezpieczeństwo pozwoli na właściwe zareagowanie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku

Jak widać praca wychowawcy wypoczynku to bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga zachowania czujności w każdych warunkach. Efektywny nadzór nad bezpieczeństwem grupy jest możliwy dzięki wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności, które zdobywa dana osoba podczas kursu niezbędnego do podjęcia pracy w takim charakterze.

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada program opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami, dzięki czemu absolwenci kursu uzyskują kompleksowe przygotowanie m.in. z zakresu:

 • bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,
 • organizacji zajęć i wypoczynku,
 • planowania pracy opiekuńczej,
 • ruchu i rekreacji.

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie placówki.