Kierownik obozu harcerskiego – wymagania do pracy z harcerzami

kierownik obozu harcerskiego

Istnieje wiele form wypoczynku dzieci i młodzieży, które mają na celu zregenerować siły fizyczne i psychiczne od codziennych zajęć szkolnych. Jednym z nich jest obóz harcerski, który w porównaniu do klasycznych kolonii, stawia na rozwój umiejętności praktycznych. Różnic można doszukać się także w innych aspektach – czy są one obecne także w przypadku kadry dbającej o bezpieczeństwo? W tym artykule sprawdzimy, jakie wymagania musi spełnić kierownik obozu harcerskiego, aby objąć taką funkcję.

Kierownik podczas zorganizowanego wyjazdu harcerskiego

Kolonie, półkolonie, biwaki czy zimowiska – to tylko jedne z wielu form wypoczynku, podczas których dzieci i młodzież w wieku szkolnym może spędzić czas wśród rówieśników i masy niezwykle interesujących aktywności. Na ich tle z pewnością wyróżnia się obóz harcerski – szczególnie praktycznym charakterem wyjazdu i panującą dyscypliną, która ma na celu pozytywnie wpłynąć na kompetencje uczestników.

UKOŃCZ KURS KIEROWNIKA OBOZU I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA DO PRACY NA OBOZACH HARCERSKICH

Pomimo specyfiku takich wyjazdów, obozy harcerskie są traktowane w świetle przepisów jako zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, dlatego wszystkie aspekty organizacyjne podlegają takim samym przepisom, jak klasyczne kolonie czy biwaki. Jeden z zapisów wprost określa, iż kierownik podczas wyjazdu harcerskiego pełni określone zadania i musi spełnić konkretne wymogi do objęcia takiej funkcji.

Obowiązki kierownika obozu

Słowem kluczowym podczas obozów harcerskich jest dyscyplina. Nic więc dziwnego, że to właśnie od kierownika wymaga się najwięcej w kontekście dbania o porządek i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Do obowiązków kierownika obozu należy m.in.:

  • opracowanie planu pracy, a także rozkładu dnia w trakcie wypoczynku,
  • przydzielenie zakresu czynności pozostałym członkom kadry i kontrola ich wykonywania,
  • zapewnienie uczestnikom właściwej opieki od momentu przekazania przez rodziców aż do powrotu i dotarcia do miejsca zbiórki,
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
  • podział uczestników na grupy.

Kierownik zorganizowanego wyjazdu harcerskiego ma za zadanie również  przekazać organizatorowi wypoczynku od razu po zakończeniu obozu kart kwalifikacyjnych uczestników. Ważny jest także dziennik kierownika obozu, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje odnotowywane każdego dnia.

obóz harcerski kierownik

Kierownik obozu – wymagania

Przepisy dotyczą jednak nie tylko obowiązków osoby na tym stanowisku ale także wymagania kierownika obozu pod względem:

  • niekaralności,
  • pełnoletniości,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • ukończyła Kurs Kierownika Wypoczynku,
  • co najmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych bądź opiekuńczo-wychowawczych w ciągu ostatnich 15 lat.

Wyjątki dla instruktorów harcerskich

Aspirujący kierownik wyjazdu harcerskiego nie musi realizować takiego kursu, jeśli zajmuje stanowisko kierownicze w szkole lub placówce oświatowej bądź jest instruktorem harcerskim w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym. Ważne, aby stopień był nadany przez organizację harcerską, w której pełni funkcję wychowawcy wypoczynku. Co więcej, osoby te zwolnione są także z wymogu dotyczącego trzyletniego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także posiadania średniego wykształcenia.

Kurs Kierownika Wypoczynku

We wszystkich innych przypadkach wymagany jest Kurs Kierownika Wypoczynku, który znajduje się w ofercie Centrum Doskonalenia Zawodowego. Dopracowany program pozwala zdobyć wiedzę z najważniejszych aspektów dotyczących organizacji pracy kierownika, prowadzenia dokumentacji czy dbania o bezpieczeństwo i życie uczestników. Spełnienie innych wymagań nadaje uprawnienia do podjęcia pracy jako kierownik obozów harcerskich i innych form wypoczynku.