Wychowawca wypoczynku zarobki. Ile zarabia wychowawca i jak wygląda jego praca?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://wychowawca.edu.pl/kursy/87/kurs-na-wychowawce-wypoczynku-online/src-BlogWychZar

Lubisz podróżować i poznawać nowe miejsca? Lubisz pracę z dziećmi? kreatywny? Ta praca jest idealna dla Ciebie! Wychowawca wypoczynku to zawód łączący ze sobą elementy zabawy, wypoczynku, ale również odpowiedzialnej pracy. W poniższym artykule podamy wszystkie wady i zalety takiej pracy.

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania wymienia, kto może być wychowawcą wypoczynku oraz jakie są jego zadania. Według ustawy do obowiązków wychowawcy/opiekuna w placówce wypoczynku należy w szczególności: zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, prowadzenie dziennika zajęć, opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy i prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.

Jeśli posiadasz powyższe cechy, to nie musisz się nad niczym zastanawiać – ta praca da Tobie satysfakcję, wiele radości oraz możliwość wykazania się, ponieważ praca wychowawcy wypoczynku nie jest pracą rutynową. Wymaga się tutaj elastyczności umysłu, a co za tym idzie, każdy dzień wygląda inaczej, można samemu wymyślać zabawy i dopasowywać je do różnych form wypoczynku – to Ty jesteś jego kreatorem.

Jeżeli chodzi o okresy zatrudnienia, to zależy wszystko od pracodawcy i oferty pracy. Najczęściej praca trwa 2 tygodnie. Wynagrodzenie wychowawcy waha się w granicach 600-1000 zł brutto za tydzień, w zależności od typu wyjazdu, miejsca, ilości dzieci i firmy, która zapewnia pracę oraz obowiązków jakie będzie pełnić, ponieważ jako opiekun/instruktor prowadzący różne zabawy i ćwiczenia, ma się możliwość zarabiać powyżej 1200 zł netto za cały turnus.

Oczywiście nie należy zapominać o tym, że aby móc pracować jako wychowawca wypoczynku, należy mieć ukończony odpowiedni kurs potwierdzający kwalifikacje. Taki kurs powinien trwać 36 godzin. Platforma, która proponuje kursy online zgodne z wymogami  Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz aktualnymi standardami ISO, to wychowawca.edu.pl. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs wychowawcy wypoczynku online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.