Kto może zorganizować półkolonie? Czy to będziesz ty?

kurs kierownika półkolonii

Istnieje wiele form wypoczynku dzieci i młodzieży, które odbywają się w przerwie od zajęć szkolnych. Obok popularnych kolonii, obozu i zimowisk bardzo często wybór rodziców pada na jedną z półkolonii. Choć bardzo wiele w kontekście udanego wypoczynku zależy od zaangażowania samych uczestników, największe znaczenie mają aspekty, za które odpowiada organizator. Mowa m.in. o zapewnieniu odpowiednich warunków, bezpieczeństwie i atrakcjach. Kto może organizować półkolonie i jakie warunki musi spełnić?

Półkolonia – jedna z form wypoczynku

Choć również w trakcie trwania roku szkolnego istnieje kilka okazji, aby zregenerować siły i odpocząć od zajęć szkolnych, uczniowie z utęsknieniem czekają na wakacje, ferie zimowe i przerwy świąteczne, podczas których można znaleźć najwięcej ofert półkolonii. W odróżnieniu od biwaków, obozów czy kolonii trwających zazwyczaj od kilku do nawet kilkunastu dniu, półkolonie są formą wypoczynku bez przewidzianego noclegu. Aby zaoszczędzić czas, najczęściej wybierane są aktywności organizowane w pobliżu szkoły i miejsca zamieszkania – tak, aby jak najwięcej spożytkować go na zapewniane atrakcje.

półkolonie - kto może być organizatorem?

Kto może zorganizować półkolonie?

Choć wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w przerwie od zajęć szkolnych, a półkolonia jest formą wypoczynku trwającą najczęściej jeden dzień, aspekty związane z ich przebiegiem podlegają przepisom. Określają one m.in. kto może organizować półkolonie oraz jakie warunki należy spełnić, by wyjazd mógł się odbyć.

Według art. 92c ust 1. Ustawy o systemie oświaty organizatorem półkolonii może być:

 • szkoła,
 • placówka oświatowa,
 • przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którego wskazuje ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • osoby prawne, osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej organizujące półkolonię:
 • niezarobkowo lub
 • zarobkowo – musi być to wówczas wypoczynek, który nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

organizacja półkolonii

Obowiązki organizatora

Niezależnie jednak, czy organizacji półkolonii podejmuje się szkoła bądź też zewnętrzna firma, podmiot ten musi spełnić szereg obowiązków zawartych w przepisach. Do najważniejszych należy m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, zgłoszenie wypoczynku do kuratorium oświaty czy zatrudnienie kadry dbającej o bezpieczną realizację programu. W jej skład wchodzi wychowawca oraz kierownik wypoczynku.

Kto może być kierownikiem półkolonii?

Przepisy Ustawy o systemie oświaty nie tylko określają dopuszczalne podmioty, które mogą zorganizować półkolonię, ale wskazują również warunki kto może być kierownikiem półkolonii. Według przepisów taką funkcję mogą pełnić osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem, które nie były karane. Jednym z warunków jest potwierdzenie swojego doświadczenia w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych bądź opiekuńczo wychowawczych w ciągu ostatnich 15 lat. Ostatnim warunkiem jest ukończenie kursu na kierownika wypoczynku. Dlaczego jego realizacja jest tak ważna w pracy na tym stanowisku?

UKOŃCZ KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU I ROZPOCZNIJ PRACĘ PODCZAS PÓŁKOLONII

Kurs Kierownika Wypoczynku

Dzięki Centrum Doskonalenia Zawodowego aspirujący kierownik wypoczynku zrealizuje niezbędny kurs w niezwykle dogodnej formie za pośrednictwem efektywnej i nowoczesnej platformy dydaktycznej. Program opracowany w oparciu o najnowsze rozporządzenia i przepisy pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • planowania pracy wychowawczej,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • przepisów BHP,
 • organizacji pracy kierownika wypoczynku,
 • prowadzenia dokumentacji wypoczynku.

Kursanci realizują tematy za pomocą nowoczesnej i efektywnej platformy dydaktycznej, do której posiadają nieograniczony dostęp. Dzięki temu aspirujący kierownik wypoczynku może dostosować tempo nauki do własnych potrzeb i zdobyć pożądane uprawnienia.