Jak prawidłowo wypełnić dziennik wychowawcy kolonijnego?

wychowawca kolonijny kurs online

Praca jako wychowawca kolonijny w trakcie wyjazdów wypoczynkowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to niezwykle interesująca, ale zarazem odpowiedzialna i wymagająca funkcja. Szeroki zakres obowiązków, których rzetelne wypełnianie zapewnia bezpieczny przebieg wyjazdu dotyczy także kwestii formalnych. Największe zainteresowanie wśród aspirujących opiekunów budzi to, jak prawidłowo wypełnić dziennik wychowawcy kolonijnego.

Obowiązki wychowawcy kolonijnego

Choć podstawowym i najważniejszym obowiązkiem kojarzonym z pracą wychowawcy kolonijnego jest bezpośrednia opieka nad grupą uczestników kolonii, warto zwrócić uwagę, że zakres zadań określonych w przepisach jest znacznie szerszy.

W trakcie wyjazdu, który ma na celu zregenerować zarówno fizyczne, jak i psychiczne siły uczniów, wychowawca kolonii:

 • informuje kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach każdego uczestnika,
 • zapoznaje się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników,
 • opracowuje plan pracy,
 • organizuje zajęcia w oparciu o rozkład dnia,
 • dba o właściwe warunki pobytu pod kątem higieny, wyżywienia i zdrowia uczestników.

półkolonie - kto może być organizatorem?

Dziennik wychowawcy kolonijnego – prowadzenie jednym z obowiązków

Sporo pracy wychowawca kolonii ma także w zakresie obowiązków organizacyjnych i formalnych. Jednym z najważniejszych zadań, które musi realizować jest prowadzenie dziennika zajęć, w którym znajdują się informacje o realizowanych aktywnościach podczas wypoczynku. Stanowi pewnego rodzaju potwierdzenie wypełnianych obowiązków, a także realizowanych zajęć przez kierownika wypoczynku. Prowadzenie dziennika jest wymogiem zawartym w przepisach, dlatego jest obowiązkowe bez względu na rodzaj, czas trwania i miejsce kolonii.

Jak prawidłowo wypełnić dziennik wychowawcy kolonijnego?

Dziennik wychowawcy kolonijnego to dość obszerny dokument, w którym znajduje się wiele bardzo cennych informacji, takich jak opis zajęć z uwzględnieniem konkretnych przedziałów czasowych. Wychowawca powinien wpisać tam wszystkie zajęcia edukacyjne, gry, zabawy, pokazy czy inne aktywności.

Druk dziennika jest załączony do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, dlatego wzór wypełnionego dziennika wychowawcy kolonijnego często okazuje się przydatny dla poczatkujących opiekunów.

jak prawidłowo wypełnić dziennik wychowawcy kolonijnego

Dziennik zajęć powinien zawierać uzupełnione informacje na temat:

 • adresu kolonii,
 • danych organizatora,
 • oznaczenia grupy wypoczynku,
 • danych kierownika i wychowawców kolonijnych,
 • daty rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć,
 • listy uczestników grupy zawierającej imiona, nazwiska, daty urodzenia,
 • tygodniowego planu zajęć,
 • treści dziennika zajęć,
 • różnych uwag i zaleceń (jeśli występują).

Dziennik wychowawcy kolonijnego – szczegółowo o zajęciach i planie dnia

Każda kolonia to przede wszystkim czas wypełniony różnego rodzaju aktywnościami i zajęciami. Nic więc dziwnego, że najwięcej miejsca w dzienniku wychowawcy kolonijnego powinno zostać poświęcone relacji z codziennych zajęć:

 • rozrywkowo-towarzyskich,
 • kulturalnych,
 • artystycznych,
 • ruchowych,
 • poznawczych.

Innym ważnym elementem jest plan każdego dnia kolonii, który powinien zostać opisywany w porządku chronologicznym. Wychowawca powinien uwzględnić więc:

 • godzinę pobudki,
 • porę śniadania,
 • aktywności po śniadaniu,
 • godzinę obiadu,
 • zajęcia poobiednie,
 • porę kolacji,
 • aktywności wieczorne,
 • godzinę zakończenia dnia.

UKOŃCZ KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU I ROZPOCZNIJ PRACĘ JAKO OPIEKUN KOLONIJNY

Ważna regularność

Bardzo ważnym aspektem wypełniania dziennika jest regularność. Wychowawca, który nie notuje wszystkich aktywności na bieżąco może mieć problem z przypomnieniem sobie, co i o której się wydarzyło. Dlatego powinien regularnie zapisywać wszystkie informacje regularnie.

Kurs wychowawcy kolonijnego

Więcej wskazówek dotyczących metodyki pracy wychowawcy kolonijny zdobywają podczas realizacji Kursu na Wychowawcę Wypoczynku, który pozwala poznać zagadnienia niezbędne do rzetelnego wykonywania wszystkich obowiązków.