Kierownik wypoczynku praca. Czy łatwo zdobyć pracę jako kierownik?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.wychowawca.edu.pl/kursy/88/kurs-kierownika-wypoczynku-online/src-BlogWych

Jeżeli chodzi o okresy zatrudnienia kierowników wypoczynku to zależy wszystko od pracodawcy i oferty pracy. Najczęściej praca trwa 2 tygodnie. Wynagrodzenie wychowawcy waha się w granicach 600-1000 zł brutto za tydzień, w zależności od typu wyjazdu, miejsca, ilości dzieci i firmy, która zapewnia pracę oraz obowiązków jakie będzie się pełnić, ponieważ jako opiekun/instruktor prowadzący różne zabawy i ćwiczenia, ma się możliwość zarabiać powyżej 1200 zł netto za cały turnus.

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, otwartością, komunikatywnością, umiejętnością delegowania zadań, zarządzania zasobami ludzkimi. Powinna posiadać również dokument potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny).  Do zadań kierownika wypoczynku należy m.in.: opracowanie programu wypoczynku; opracowanie regulaminu wypoczynku i zapoznania z nim wszystkich uczestników wypoczynku; zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku; nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku; dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku; dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu; rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Są kursy stacjonarne oraz niestacjonarne, lecz najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Dzięki kursom online zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs kierownika wypoczynku online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin. Kursy online są prowadzone przez Instytucje Oświatowe, a zaświadczenia wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z aktualnymi standardami ISO. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.