Wychowawca wypoczynku praca. Czy łatwo zdobyć pracę jako wychowawca?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://wychowawca.edu.pl/kursy/87/kurs-na-wychowawce-wypoczynku-online/src-BlogWych

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, odpowiedzialnością, otwartością, komunikatywnością oraz łatwością pracy w grupie. Niektórzy pracodawcy wymagają również dokumentu potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny).

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy w szczególności: zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, prowadzenie dziennika zajęć, opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy i prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika placówki wypoczynku.

Jeżeli chodzi o okresy zatrudnienia, to zależy wszystko od pracodawcy i oferty pracy. Najczęściej praca trwa 2 tygodnie. Wynagrodzenie wychowawcy waha się w granicach 600-1000 zł brutto za tydzień, w zależności od typu wyjazdu, miejsca, ilości dzieci i firmy, która zapewnia pracę oraz obowiązków jakie będzie się pełnić, ponieważ jako opiekun/instruktor prowadzący różne zabawy i ćwiczenia, ma się możliwość zarabiać powyżej 1200 zł netto za cały turnus.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Dzięki kursom online zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs na wychowawcę wypoczynku online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin. Kursy online są prowadzone przez Instytucje Oświatowe, a zaświadczenia wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z aktualnymi standardami ISO. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.