Kierownik kolonii praca. Czy łatwo zdobyć pracę jako kierownik?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.wychowawca.edu.pl/kursy/88/kurs-kierownika-wypoczynku-online/src-BlogWych

Kierownik kolonii to osoba odpowiedzialna zarówno za bezpieczeństwo i udany wypoczynek dzieci oraz opiekunów kolonijnych, ale również za wszystkie inne elementy wpływające na wypoczynek. Jest to zatem praca dla osób z doświadczeniem zawodowym w tym kierunku oraz z odpowiednimi kompetencjami.

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, otwartością, komunikatywnością, umiejętnością delegowania zadań, zarządzania zasobami ludzkimi. Powinna posiadać również dokument potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny).

Do zadań kierownika kolonii należy m.in.: opracowanie programu wypoczynku; opracowanie regulaminu wypoczynku i zapoznania z nim wszystkich uczestników wypoczynku; zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku; nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku; dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku; dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu; rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Jednakże, aby podjąć pracę kierownika kolonii powinno się mieć potwierdzenie swoich kwalifikacji, które można zdobyć, na przykład dzięki kursom zawodowym. Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Są kursy stacjonarne oraz niestacjonarne, lecz najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Dzięki kursom e-learningowym zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs kierownika kolonii online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin. Kursy online są prowadzone przez Instytucje Oświatowe, a zaświadczenia wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z aktualnymi standardami ISO. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.