Jak zorganizować wycieczkę szkolną? [CHECKLISTA]

kierownik kolonii dokumenty 2024

Doświadczeni nauczyciele – a w szczególności Ci pełniący funkcję wychowawcy klasy – z pewnością doskonale już wiedzą, jak zorganizować wycieczkę szkolną. Grono pedagogiczne każdej szkoły coraz częściej zaczyna zasilać młoda kadra nauczycieli, którzy po raz pierwszy będą musieli podjąć się tego wyzwania. Zobacz, o czym powinieneś pamiętać organizując wycieczkę szkolną.

Co należy wziąć pod uwagę organizując wycieczkę?

Wycieczka szkolna to dla uczniów moment odpoczynku od zajęć szkolnych, jednak dla osoby posiadającej uprawnienia kierownika wycieczki, której powierza się w dużej mierze kwestie organizacyjne, to okres wytężonej pracy.

Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do bardzo wielu czynników, takich jak:

  • wiek,
  • zainteresowania i potrzeby uczniów,
  • ich stan zdrowia, umiejętności czy sprawność fizyczna.

Osoby odpowiedzialne za organizację wycieczki muszą wziąć pod uwagę kwestie przejazdu, noclegu (jeśli wycieczka przewiduje), atrakcji oraz wszelkich niezbędnych formalności.

wychowawca kolonijny kurs online

Jakie przepisy regulują organizowanie wycieczek – wyjść szkolnych?

Planując wycieczkę szkolną należy przede wszystkim bazować na aktualnych regulacjach prawnych. Jeśli zastanawiasz się, jakie przepisy regulują organizowanie wycieczek – wyjść szkolnych, warto wskazać przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Jest to najważniejszy dokument w tym zakresie.

Po pierwsze – poinformowanie o wycieczce

W świetle prawa wycieczka szkolna może być organizowana przez szkołę za zgodą dyrektora danej placówki. Jeśli Tobie zostało powierzone to zadanie, musisz w pierwszej kolejności skonsultować to z dyrekcją, rodzicami, a także uczniami. Warto, aby był to taki termin, w którym uda się spokojnie dopiąć wszystkie kwestie, a rodzicom dać czas na zaplanowanie budżetu domowego. Jeśli wycieczka ma trwać kilka dni i będzie obsługiwana przez przewoźnika lub biuro podróży, warto, aby odpowiednio wcześniej otrzymać wycenę wraz z terminami i programem.

Po drugie – kadra dbająca o bezpieczeństwo

Wycieczka szkolna nie może się odbyć bez obecności kierownika oraz opiekunów, czyli kadry wyznaczanej najczęściej przez dyrektora spośród grona pedagogicznego szkoły.

Czy rodzic może być opiekunem wycieczki szkolnej?

Przepisy dopuszczają jednak możliwość wyznaczenia opiekunów spoza kadry pracowniczej danej placówki. Osoby odpowiadające za organizację mogą więc zastanawiać się czy rodzic może być opiekunem wycieczki szkolnej. Według § 9. ust. 2 wspomnianego wcześniej rozporządzenia, w zależności od programu i celu wycieczki, może być to osoba niebędąca pracownikiem szkoły. W praktyce więc istnieje możliwość zatrudnienia rodzica w takim charakterze – przykładowo, jeśli nie ma możliwości oddelegowania nauczyciela.

Wycieczka szkolna – ile osób na opiekuna?

Organizatorzy mogą zastanawiać się w kontekście wycieczki szkolnej ile osób na opiekuna może przypadać uczestników. Otóż przepisy wyżej przytoczonego rozporządzenia nie wskazują konkretnej liczby. Pewną podpowiedzią mogą być te zawarte w rozporządzeniu dotyczącym organizacji kolonii oraz obozów, czyli wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanych w przerwie od zajęć szkolnych. Przepisy wskazują na maksymalnie 20 osób na 1 opiekuna.

Po trzecie – dokumenty i formalności

Nie ma co ukrywać, że osoby odpowiedzialne za organizację wycieczek szkolnych najwięcej pracy muszą poświęcić na dopełnienie wszystkich formalności, których nie brakuje. Mowa przede wszystkim o:

  • zgodach rodziców – muszą być dostarczone w formie pisemnej,
  • ubezpieczeniu – ubezpieczenie NNW (od tzw. następstw nieszczęśliwych wypadków) jest nieobowiązkowe podczas wycieczek krajowych, ale wymagane w trakcie zagranicznych,
  • karcie wycieczki – musi być zatwierdzona przez dyrektora i zawierać informacje m.in. o celu, miejscu, terminie wycieczki oraz liczbie opiekunów czy środku transportu,
  • liście uczestników – zawierającej dane uczniów,
  • harmonogramie wycieczki – czyli godzinowej rozpisce o planowanych aktywnościach.

Warto zaznaczyć, że wycieczka organizowana za granicami naszego kraju musi być zgłoszona dodatkowo do kuratorium i gminy.

baner

Po czwarte – finanse

Finansowy aspekt wycieczek odgrywa bardzo dużą rolę podczas organizacji tego typu przedsięwzięć. Szkoły publiczne nie mają osobowości prawnej i przy podpisaniu umów z przewoźnikiem lub biurem podróży stroną jest gmina reprezentowana przez dyrektora szkoły. Dlatego płatność za wycieczkę do podmiotu zewnętrznego powinna być wykonana z wydzielonego subkonta. Faktura za zrealizowaną wycieczkę wystawiana jest wówczas na szkołę lub gminę. Szkoły prywatne z kolei mogą być bezpośrednią stroną umowy. W praktyce pieniądze wpłacane są na konto szkoły lub przekazywane osobie odpowiedzialnej za zbiórkę, a następnie przelewem trafiają do przewoźnika lub biura podróży.

Ostatni krok – rozliczenie wycieczki

Kierownik wycieczki ma pełne ręce pracy w kwestii formalności nie tylko przed i w trakcie wyjazdu, ale również po jego zakończeniu. Każdą wycieczkę zwieńcza bowiem podsumowanie, ocena oraz rozliczenie finansowe. Pomagają w tym wszystkie rachunki, faktury oraz zebrane wydatki.

Kierownik wycieczki – kurs przygotowujący do organizacji

Jak widać organizacja wycieczki szkolnej to spore przedsięwzięcie wymagające od kierownika nie tylko odpowiedniego podejścia do różnych kwestii, ale również merytorycznej wiedzy na temat niezbędnej dokumentacji i aspektów bezpieczeństwa.

Chcesz zdobyć kompleksowe przygotowanie do pełnienia tej funkcji? Zapisz się na Kurs na Kierownika/Opiekuna Wycieczek i poznaj szczegółowe informacje na temat organizacji wycieczek szkolnych oraz opieki nad jej uczestnikami.