Regulamin wycieczki szkolnej. Jak go napisać krok po kroku?

jak wypełniać dokumenty kolonijne przewodnik

Będąc kierownikiem wycieczki pełnisz najważniejszą funkcję podczas każdego zorganizowanego wyjścia dla uczniów w trakcie zajęć szkolnych. Twoim zadaniem jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo uczestników w trakcie samego wyjazdu, ale również dopilnowanie wielu kwestii organizacyjnych jeszcze zanim grupa wyruszy do miejsca docelowego. To właśnie kierownik tworzy regulamin wycieczki szkolnej – zobacz, co powinien zawierać Twój dokument.

Aktualne rozporządzenie – wycieczki szkolne 2024

Dla uczniów każda wycieczka to czas relaksu i odpoczynku od zajęć lekcyjnych, jednak dla kierownika to okres intensywnej pracy organizacyjnej. Żeby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych sytuacji, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom, kluczowe jest przestrzeganie regulaminów oraz rozporządzeń.

Takie dokumenty pozwalają również lepiej koordynować wydarzenie oraz zagwarantować, że wszystkie aspekty edukacyjne oraz logistyczne są zgodne z obowiązującymi normami. Jeśli chodzi o aktualne rozporządzenie, wycieczki szkolne 2024 oraz ich regulaminy tworzone są w oparciu o przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 1 czerwca 2018 r. w prawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Przepisy zawierają informacje m.in. na temat:

 • celów i form organizowania wycieczek,
 • wzorów kart wycieczek,
 • zadań kierownika i opiekuna.

wychowawca kolonijny kurs online

Regulamin wycieczki szkolnej dla uczniów – co powinien zawierać?

Przepisy powyższego rozporządzenia wskazują, że stworzenie regulaminu wycieczki szkolnej dla uczniów jest zadaniem kierownika. Na co musisz zwrócić uwagę podczas tworzenia tego niezwykle ważnego dokumentu?

PODEJMIJ KURS NA KIEROWNIKA/OPIEKUNA WYCIECZEK I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NA TEMAT PROWADZENIA DOKUMENTACJI

Regulamin musi zawierać m.in. informacje na temat:

 • celów wycieczki – może być to np. rozpowszechnianie aktywności fizycznej,
 • minimalnej liczby uczniów, przy której wycieczka może być zorganizowana,
 • obowiązków kierownika oraz opiekuna, a także wymogów na te stanowiska,
 • dokumentacji, jaką powinien dysponować kierownik w trakcie wycieczki,
 • dokumentacji, jaką powinni dostarczyć rodzice,
 • finansowania wyjazdu,
 • postępowania w przypadku uczestnika niepełnosprawnego,
 • zasad bezpieczeństwa oraz procedur w przypadku sytuacji niebezpiecznych,
 • zasad, jakich muszą przestrzegać uczniowie podczas wycieczki – w autokarze, w miejscu docelowym oraz miejscach publicznych.

Regulamin wycieczki dla uczniów – porady dotyczące tworzenia

Jeśli aspirujesz do pracy jako kierownik, powinieneś znać kilka porad dotyczących tworzenia regulaminu wycieczek dla uczniów. Postaraj się:

 • używać prostego języka, aby każdy go zrozumiał,
 • wyróżnić najważniejsze zasady podkreślając lub pogrubiając odpowiednie fragmenty,
 • stosować przykłady i scenariusze, dzięki czemu uczniowie lepiej zrozumieją konkretne zapisy.

pożegnarlny dzień na koloniach

Wycieczki szkolne – regulamin i wdrażanie go w życie

Aby zwiększyć zaangażowanie oraz odpowiedzialność uczniów, możesz zachęcać ich do współtworzenia regulaminu. Sposobów na to, jak wdrożyć regulamin w życie jest jednak znacznie więcej. Możesz w tym celu zorganizować spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców, podczas których rozdasz regulaminy w wersji papierowej oraz omówisz zapisy budzące wątpliwości.

Jeśli chodzi o wycieczki szkolne, regulamin to dopiero jeden z wielu aspektów, których musisz dopilnować jako kierownik wycieczki. Zanim jednak podejmiesz pracę na tym stanowisku, musisz spełnić wymogi odnośnie potwierdzonego przygotowania do pracy. Jednym z nich jest ukończenie odpowiedniego kursu.

Zapisz się na Kurs na Kierownika/Opiekuna Wycieczek i zdobądź wiedzę na temat organizacyjnych aspektów wycieczek szkolnych.