Miękkie i twarde kompetencje wychowawcy na kolonii dla dzieci

zgłoszenie wypoczynku - kiedy

Choć czas spędzany w gronie rówieśników podczas zajęć szkolnych również przynosi wiele pozytywnych emocji, nic nie wzbudza w uczniach takiej radości, jak zimowa lub letnia przerwa od lekcji. Podczas, gdy kolonie dla dzieci są momentem odpoczynku, kadra wychowawców stoi przed nie lada wyzwaniem w postaci zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków w trakcie pobytu. W realizacji określonych celów niezwykle cenne okażą się miękkie i twarde kompetencje wychowawcy.

Kolonie letnie – wakacyjna przerwa od szkoły

W trakcie roku szkolnego istnieje kilka momentów umożliwiających organizację wypoczynku dla uczniów. Mimo to, kolonie letnie budzą najwięcej emocji wśród dzieci i młodzieży, która już w czerwcu zaczyna odliczać dni do upragnionych wakacji. W tym okresie największym zainteresowaniem cieszą się obozy nad morzem, które oferują wiele możliwości pod kątem rozrywki i edukacji.

Kolonie mają często charakter wypoczynkowy – uczestnicy mogą wówczas korzystać ze słonecznej aury w trakcie różnych gier, zabaw oraz rozrywek, jakie zapewniają nadmorskie kurorty. Obozy z kolei przybierają formę wyjazdów tematycznych – np. sportowych, wędrownych czy żeglarskich, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem w trakcie kolonii letnich.

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Wyjazdy te nie tylko pozwalają odpocząć od zajęć szkolnych, ale umożliwiają poszerzyć horyzonty wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Zajęcia organizowane na obozie mogą kazać się punktem zwrotnym w życiu ucznia, który może rozpocząć swoją przygodę z danym sportem lub aktywnością i rozwijać ją przez wiele kolejnych lat.

Kolonie w górach, czyli rozrywka zimową porą

Drugim świetnym momentem na zorganizowanie kolonii dla dzieci jest zimowa przerwa świąteczna, a także dwutygodniowe ferie, podczas których odnotowuje się największy ruch turystyczny w miejscowościach górskich. Kolonie w górach to przede wszystkim atrakcje, jakie oferuje zimowa aura – kuligi, jazda na naradach lub snowboardzie czy różne gry i zabawy przy użyciu białego puchu.

kurs wychowawca kolonijny

Sprawdzone kolonie dla dzieci – oprócz oferty ważne kompetencje kadry wychowawców

Z każdym rokiem coraz większa ilość rodziców decyduje się na wybór jednej z wielu ofert wyjazdów kolonijnych dla swojej pociechy. Nic nie zmienia się jednak w kontekście bezpieczeństwa – sprawdzona kolonia dla dziecka to taka, która organizowana jest w obecności wychowawców posiadających określone umiejętności i przygotowanie.

Do twardych kompetencji wychowawców należy zaliczyć:

  • wykształcenie i doświadczenie – choć rozporządzenie określające wymogi dla wychowawców kolonii dopuszcza do pełnienia tej funkcji osoby o wykształceniu średnim bez wskazania konkretnego obszaru, z pewnością lepiej do pracy opiekuńczej przygotowani są absolwenci kierunków pedagogicznych, którzy oprócz szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki i wychowania posiadają także doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • posiadaną wiedzę potwierdzoną ukończonym kursem – jednym z wymogów jest ukończenie Kursu na Wychowawcę Wypoczynku, które bez względu na posiadane wykształcenie pozwala zdobyć kursantowi merytoryczną wiedzę m.in. z zakresu organizacji wypoczynku, planowania pracy opiekuńczej, BHP oraz pierwszej pomocy.

Kurs Wychowawca Kolonijny – jeden z wymogów

Według przepisów, kandydat do pracy w takim charakterze musi nie tylko ukończyć 18 lat i posiadać zaświadczenie o niekaralności. Oprócz posiadania co najmniej średniego wykształcenia, jednym z wymogów jest ukończenie kursu wychowawcy kolonijnego.

Kompetencje miękkie i cechy wychowawcy

Choć posiadana wiedza i umiejętności zawodowe są niezwykle ważne w pracy wychowawczej i opiekuńczej, specyfika wyjazdów wypoczynkowych wymaga szeregu cech i miękkich kompetencji, dzięki którym zapewnienie bezpiecznych warunków będzie znacznie łatwiejsze.

wakacje z dziećmi nad morzemMowa w szczególności o:

  • dobrej organizacji pracy i czasu – okaże się szczególnie przydatna w trakcie planowania zajęć, a także każdego dnia pobytu, co pozwoli na realizację założeń programu wyjazdu,
  • komunikatywności – cecha przydatna szczególnie w trakcie wyjazdów dzieci i młodzieży, podczas których informacje na wiele ważnych tematów muszą być przekazywane w sposób zrozumiały dla uczestników,
  • empatii i cierpliwości – niezbędne cechy w pracy z młodymi uczestnikami, którzy mogą nie współpracować z kadrą wychowawczą, a ich zachowanie może wynikać z lęku przed nieznanym bądź z tęsknoty za rodzicami,
  • umiejętnym rozwiązywaniu problemów – na wyjazdach nietrudno jest o sytuację kryzysową i nieoczekiwaną (np. załamanie pogody, wypadek), dlatego wychowawca musi umieć reagować w szybki i rozsądny sposób,
  • odpowiedzialności – uczestnicy mogą niejednokrotnie namawiać wychowawcę na udział w ryzykownych atrakcjach, jednak tylko dojrzałe i racjonalne podejście pozwoli zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.