Jakie wykształcenie powinien posiadać opiekun na kolonii?

Wakacje, ferie zimowe oraz inne przerwy w nauce to świetny czas na to, aby podjąć dodatkową pracę sezonową na jednej z kolonii organizowanych dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na pełnienie odpowiedzialnych zadań dotyczących bezpieczeństwa uczestników, nie może zostać nim każda zainteresowana osoba. Kandydaci muszą spełnić kilka wymogów. W tym artykule sprawdzimy, jakie wykształcenie powinien posiadać opiekun kolonii.

Opiekun na koloniach  – obowiązkowa funkcja na wyjazdach

Niezależnie od miejsca wyjazdu, czasu trwania czy tematyki kolonii organizowanej dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizator we wszystkich przypadkach musi zatrudnić kadrę wypoczynku dbającą o bezpieczeństwo uczestników. Wynikający z przepisów obowiązek mówi o tym, że podczas wyjazdu obecny musi być zarówno kierownik, jak i opiekun kolonijny (nazywany w przepisach wychowawcą wypoczynku).

Opiekun na obozie – co robi?

Pod opieką jednego opiekuna na koloniach może przebywać maksymalnie 20 osób, chyba że wśród uczestników znajdują się uczniowie do 10. roku życia. Wówczas może być to 15 uczestników. W grupie nadzorowanej przez opiekuna kolonijnego mogą znajdować się natomiast 2 osoby niepełnosprawne.

Opiekun na kolonie musi zabierać nie tylko ekwipunek adekwatny do planowanych atrakcji, ale również optymistyczne nastawienie, które pozwoli w przyjaznej atmosferze współpracować z uczestnikami. Ważne jest, aby zachował czujność przez cały czas trwania wyjazdu, ponieważ realizując swoje obowiązki:

  • zapoznaje się z kartami kwalifikacyjnymi,
  • informuje kierownika o specjalnych potrzebach uczestników (np. przyjmowaniu leków),
  • organizuje zajęcia zgodne z rozkładem dnia,
  • zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom podzielonym na grupy,
  • prowadzi zajęcia zlecone przez kierownika wypoczynku.

baner

Jakie są wykształcenia wymagane do pracy jako opiekun kolonii?

Osoby, które są zainteresowane pracą w charakterze wychowawcy często zastanawiają się nad tym, jak zostać opiekunem na obozach. Przepisy wskazują na to, jakie wykształcenie powinien posiadać opiekun kolonii – w przypadku osób pełniących tę funkcję musi być to co najmniej średnie wykształcenie.

Warto jednak zaznaczyć, że wymóg dotyczący wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich posiadających stopień co najmniej przewodnika bądź równoważny nadany w harcerskiej organizacji, która funkcjonuje na terenie Polski, Unii Europejskiej lub państwie członkowskim EFTA.

Jak zostać opiekunem na obozach? – pozostałe wymogi

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub powyższy stopień harcerski, muszą spełnić dodatkowo wymóg pod względem:

  • wieku – ukończone 18 lat,
  • niekaralności,
  • ukończonego kursu na wychowawcę wypoczynku (również istnieją wyjątki).

kierownik wypoczynku kurs

Opiekun na koloniach – kurs dla aspirujących wychowawców

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs jest stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN. Najlepszym i zgodnym ze wszelkimi aktualnymi wymogami jest wybór kursu oferowanego przez Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Kurs na Wychowawcę Wypoczynku pozwala zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizowanych zadań na stanowisku opiekuna kolonijnego. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie od 7 do 10 dni od momentu zakończenia kształcenia. Warto zaznaczyć, że dokument wydawany jest dożywotnio zgodnie z aktualnymi przepisami.