Jak zorganizować półkolonie dla dzieci od A do Z?

5 najpopularniejszych kierunków na obozy

Lista ofert półkolonii dla dzieci i młodzieży, która pozwala zregenerować siły po intensywnym wysiłku związanym z nauką rośnie z każdym rokiem. Na rosnącą popularność wpływa zarówno rządowa dopłata w postaci bonu turystycznego, jak również chęć rozwoju pasji swoich pociech przez rodziców. Z tego powodu branża edukacyjno-turystyczna stała się atrakcyjna i dochodowa jak nigdy wcześniej. Coraz więcej osób zastanawia się więc jak zorganizować półkolonie dla dzieci oraz kto może się tego podjąć.

Jak zorganizować półkolonię? Przepisy dotyczące organizatora

Biznes związany z organizacją i realizacją półkolonii dla dzieci i młodzieży prosperuje bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Zwiększony popyt sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się jak zorganizować półkolonię i kto może to zrobić.

wakacje z dziećmi nad morzem

Aspekt ten określają przepisy Ustawy o systemie oświaty, którego art. 92c jasno wskazuje, że mogą być to:

 • szkoły oraz placówki oświatowe,
 • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki, a także przedsiębiorców, którzy ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Jak zorganizować półkolonie? – najważniejsze wymogi

Przepisy określają jednak nie tylko podmioty, które mogą zorganizować półkolonie dla dzieci, ale również szereg innych obowiązkowych aspektów. Zalicza się do nich zapewnienie:

 • bezpiecznych i higienicznych warunków – zarówno w samym obiekcie, jak i na jego terenie,
 • kadrę wypoczynku składającą się z kierownika oraz wychowawcy, a także (jeśli wynika to z programu wypoczynku i specyfiki realizowanych zajęć) lektorów języka czy instruktorów sportu,
 • dostępu do opieki medycznej,
 • programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, predyspozycji i potrzeb uczestników oraz stanu ich zdrowia,
 • żywienie spełniające zasady higieny żywienia.

opiekun wycieczek

Zgłoszenie półkolonii do kuratorium

Wiele osób zastanawia się nie tylko jak zorganizować półkolonie w szkole, ale również czy w każdym przypadku musi być ona zgłaszana do kuratorium oświaty. Jak się okazuje, również organizator półkolonii musi zgłosić każdy turnus półkolonii do rządowej bazy wypoczynku. W przeciwnym wypadku organizator może otrzymać karę grzywny, o czym mowa jest w art. 96a Ustawy o systemie oświaty.

Jak zorganizować półkolonie w szkole? Niezbędne formalności i dokumenty

Niezależnie od tego, czy zajęcia w ramach półkolonii maja być realizowane w szkole lub innym miejscu, organizator musi dopilnować wielu kwestii formalnych. Jednym z podstawowych są karty kwalifikacyjne od uczestników. Znajdują się w nich najważniejsze informacje zapisane przez rodziców na temat m.in. zażywanych leków czy różnych dolegliwościach (np. alergiach pokarmowych).

ZAPISZ SIĘ NA KURSY WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA WYPOCZYNKU I ROZPOCZNIJ PRACĘ NA PÓŁKOLONIACH

Zanim organizator dokona zgłoszenia do kuratorium oświaty, musi zadbać, by lokal, w którym planuje realizować program półkolonii, spełniał wymogi dotyczące bezpieczeństwa – w tym przepisów ppoż. i bhp.

Do zgłoszenia półkolonii organizator musi załączyć:

 • kopię opinii komendanta Państwowej Straży Pożarnej – gdy półkolonia odbywa się w obiekcie hotelarskim,
 • szkic pomieszczeń obiektu z opisem ich funkcji – w przypadku, gdy półkolonia odbywa się w obiekcie okazjonalnie wykorzystywanym do wypoczynku,
 • mapę trasy – jeśli półkolonia ma charakter wędrowny.

Zostań wychowawcą lub kierownikiem półkolonii

Jak widać istnieje wiele aspektów, które musi wziąć pod uwagę organizator półkolonii. Jednym z podstawowych wymogów jest zatrudnienie kadry dbającej o bezpieczeństwo. Zarówno wychowawca, jak i kierownik wypoczynku musi potwierdzić posiadane kwalifikacje i uprawnienia m.in. ukończonym kursem.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu na zdobycie merytorycznego i praktycznego przygotowania do pracy na tych stanowiskach, Centrum Doskonalenia Zawodowego stworzyło kursy, które w przystępny sposób pozwolą zdobyć wymaganą wiedzę i umiejętności. Dowiedz się więcej na stronie instytucji – Kurs na Wychowawcę Wypoczynku i Kurs Kierownika Wypoczynku.