Jak wybrać odpowiedni kurs kierownika kolonii?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: http://www.wychowawca.edu.pl/kursy/88/kurs-kierownika-wypoczynku-online/src-BlogWych

Jeżeli lubisz pracę z dziećmi i marzyłoby się Tobie pracowanie w ośrodkach nadmorskich czy nadjeziornych, a nawet górskich to praca jako kierownik kolonii jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. W tym artykule opiszemy wszelkie kryteria kwalifikacyjne i kompetencyjne, aby móc podjąć zatrudnienie jako kierownik kolonii.

Osoba chcąca podjąć taką pracę, powinna mieć ukończony 18 rok życia i przynajmniej szkołę średnią, wykazywać się wysokorozwiniętą pomysłowością, otwartością, komunikatywnością, umiejętnością delegowania zadań i zarządzania zasobami ludzkimi. Powinna posiadać również dokument potwierdzający status niekaralności (takie zaświadczenie wydawane jest przez Krajowy Rejestr Karny).  Do zadań kierownika kolonii należy m.in.: opracowanie programu kolonii; opracowanie regulaminu wypoczynku i zapoznania z nim wszystkich uczestników wypoczynku; zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie; określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku; nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku; dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku; dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu; rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Są kursy stacjonarne oraz niestacjonarne, lecz najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez wychowawca.edu.pl.

Dzięki kursom e-learningowym zaoszczędza się czas i pieniądze, a na dodatek Kurs kierownika kolonii online można ukończyć nie wychodząc z domu, ponieważ dodatkowo egzaminator od momentu zaliczenia kursu na platformie zostanie wydelegowany w terminie od 3 do 7 dni roboczych do kursanta, aby przeprowadzić egzamin. Kursy online są prowadzone przez Instytucje Oświatowe, a zaświadczenia wydawane są na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodne z aktualnymi standardami ISO. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.