Czy można zrobić kurs wychowawcy kolonijnego online za darmo?

kurs wychowawcy kolonijnego online za darmo

Bez względu na miejsce i czas trwania wypoczynku dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym, każdy organizator musi zatrudnić kadrę dbającą o bezpieczeństwo uczestników. Z tego powodu lista ofert pracy jest bardzo długa – szczególnie w sezonie letnim i zimowym, gdy okazji do organizacji tego wypoczynku jest najwięcej. Jednym z wymogów, jakie należy spełnić jest ukończony kurs wychowawcy, który jest potwierdzeniem odpowiedniego przygotowania do pracy. Wiele aspirujących opiekunów zadaje sobie pytanie czy można zrobić kurs wychowawcy kolonijnego za darmo?

Kurs opiekuna kolonijnego online – kto musi go zrealizować?

Praca jako opiekun na koloniach potrafi przynieść wiele satysfakcji, gdy na twarzach uczestników widnieje uśmiech będący znakiem satysfakcji ze świetnie spędzonego czasu w gronie rówieśników. Aby tak się jednak stało, organizator musi zapewnić kadrę dbającą o bezpieczeństwo uczestników.

Na stanowisku wychowawcy wypoczynku (opiekuna kolonijnego) może pracować osoba, która:

  • posiada zaświadczenie o niekaralności,
  • jest pełnoletnia,
  • jest absolwentem co najmniej szkoły średniej,
  • ukończyła kurs wychowawcy wypoczynku.

Kurs na opiekuna kolonijnego online– kto nie musi go ukończyć?

Istnieją jednak wyjątki, w których dla osoby aspirującej do pracy w takim charakterze kurs na opiekuna wycieczek nie jest obowiązkowy. Mowa o nauczycielach, a także osobach zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego i placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

CHCESZ ZACZĄĆ PRACĘ JAKO WYCHOWAWCA KOLONIJNY? UKOŃCZ KURS WRAZ Z CDZ

Kurs wychowawcy kolonijnego online razem z Centrum Doskonalenia Zawodowego

Centrum Doskonalenia Zawodowego jest instytucją, która jest wpisana do ewidencji szkół i placówek, a także do rejestru instytucji szkoleniowych. Dzięki wdrożeniu innowacyjnej metody kształcenia, osoby aspirujące do pracy na wyjazdach wypoczynkowych dzieci i młodzieży mogą zrealizować Kurs Kierownika Wypoczynku oraz Kurs na wychowawcę kolonijnego online. CDZ jako jedyna instytucja oświatowa, która prowadzi powyższe kursy posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Kurs wychowawca kolonijny online – zakres teoretyczny bez wychodzenia z domu

Osoby, które chcą zdobyć wymagane uprawnienia, zastanawiają się często jak zrobić kurs online i uzyskać dokumenty potwierdzające zdobyte przygotowanie. Realizując internetowy kurs wychowawcy kolonijnego kursanci korzystają z nowoczesnej i efektywnej platformy dydaktycznej, na której umieszczone są wysokiej jakości materiały umożliwiające zapoznanie się z najważniejszymi aspektami pracy opiekuna na koloniach. Kursanci mogą odbyć go w wybranym przez siebie czasie i miejscu, dzięki czemu mogą z łatwością pogodzić naukę z innymi obowiązkami bądź pracą.

Egzamin na wychowawcę kolonijnego

Od chwili ukończenia części teoretycznej kursu, pod adres wskazany przez kursanta w ciągu 2 dni roboczych oddelegowany jest przedstawiciel Instytucji, który dostarcza uzupełniony egzamin do siedziby Instytucji. Następnie Komisja Egzaminacyjna dokonuje weryfikacji egzaminu również w terminie 2 dni roboczych. W ciągu od 7 do 10 dni od pozytywnego ukończenia kształcenia kursant otrzymuje na podany adres zaświadczenie o ukończeniu kursu.

kurs wychowawcy kolonijnego online za darmo

Kurs wychowawcy kolonijnego – cena atrakcyjna dla każdego

Wysoka jakość materiałów dydaktycznych, niezwykle elastyczna forma kształcenia oraz egzamin przeprowadzany w miejscu wskazanym przez kursanta to zdecydowanie trzy największe zalety kursu oferowanego przez CDZ. Dodając do tego możliwość rozpoczęcia kursu od razu po wniesieniu opłaty, dla osoby realizującej kurs wychowawcy kolonijnego online cena będzie bardzo atrakcyjna bez względu na aktualne zarobki.

Czy można zrealizować kurs wychowawcy kolonijnego online za darmo?

Po ukończeniu kursu osoba spełniająca pozostałe wymogi może rozpocząć poszukiwania pracodawcy, który organizując wyjazd musi zatrudnić kadrę dbającą o bezpieczeństwo. Lista ofert jest bardzo długa, na co ma wpływ przede wszystkim coraz większa świadomość rodziców, którzy chętniej podejmują decyzję na temat wyjazdu swojej pociechy w jedno z ciekawych miejsc w gronie rówieśników.

Za tydzień pracy wychowawca kolonijny może zarobić nawet 1400 zł, dlatego kurs zwrócić się może praktycznie po pierwszym dniu pracy. Tak niska cena oferowanych kursów sprawia, że wiele osób traktuje je niczym kursy darmowe. Tym bardziej, że oprócz ceny za sam kurs, zainteresowana osoba nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej formy kształcenia.