Minimalny wiek dla wychowawcy kolonijnego

5 najpopularniejszych kierunków na obozy

Lokalizacja naszego kraju w postaci dostępu do morza, jezior czy gór sprzyja liczbie organizowanych wyjazdów kolonijnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Czas letnich zimowych i letnich ferii, a także bożonarodzeniowa i wielkanocna przerwa świąteczna to idealny moment na zregenerowanie sił fizycznych oraz psychicznych dla uczniów, a dla wychowawców kolonijnych to okres wielu interesujących i atrakcyjnych pod kątem wynagrodzenia ofert pracy. Osoba na tym stanowisku musi jednak nie tylko posiadać konkretne umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo-pedagogicznej. Z uwagi na to, iż jest to niezwykle odpowiedzialna praca wychowawca kolonijny (nazywany również wychowawcą wypoczynku) powinien spełnić wymogi m.in. pod względem wieku czy kwalifikacji.

Wychowawca kolonijny – podczas jakich form wypoczynku może pracować?

Wypoczynek dzieci i młodzieży w wieku szkolnym może być organizowany nie tylko przez szkoły i placówki oświatowe. Wyjazd o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym może być zaplanowany przez firmy działające w oparciu o Ustawę o usługach turystycznych, a także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które osobowości prawnej nie posiadają.

Z uwagi na wiek uczestników, organizatorzy muszą spełnić szereg wytycznych pod kątem zagwarantowania nie tylko atrakcyjnych aspektów rekreacyjnych i edukacyjnych, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych warunków jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wypoczynku, która składa się z kierownika oraz wychowawcy wypoczynku. W zależności od charakteru wyjazdu, może być to również lektor języka lub instruktor sportowy.

Wymogi dotyczące zatrudnienia wychowawcy kolonijnego dotyczą wszystkich form wypoczynku poza zajęciami szkolnymi, czyli:

 • kolonii,
 • półkolonii,
 • zimowiska,
 • obozu.

Kto może być wychowawcą? – wymogi dotyczące kwalifikacji i wieku

Regulacjom prawnym objęte są jednak nie tylko wymogi dotyczące ogólnej organizacji wypoczynku, ale również wytyczne odnośnie wychowawcy kolonijnego. Kandydat na to stanowisko musi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać zaświadczenie o niekaralności,
 • posiadać wykształcenie średnie (nie dotyczy instruktorów harcerskich o stopniu przewodnika lub równoważnym),
 • ukończyć Kurs na Wychowawcę Wypoczynku (nie dotyczy m.in. nauczycieli).

Jak zdobyć uprawnienia wychowawcy kolonijnego?

Według przepisów, uprawnienia wychowawcy kolonijnego posiadają osoby, które spełniają powyższe wymagania. Realizacja kursu na wychowawcę wypoczynku nie jest wymagana w przypadku nauczycieli, instruktorów harcerskich posiadających stopień co najmniej przewodnika bądź równoważny, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali uprawnienia przed dniem 23 sierpnia 2013 r., a także osób posiadających wykształcenie pozwalające na pracę opiekuńczo-wychowawczą.

praca wychowawcy kolonijnego

Praca wychowawca kolonijny – kurs jako potwierdzenie posiadanych kompetencji

Wszystkie inne grupy muszą zrealizować specjalny kurs, aby móc dysponować uprawnieniami wychowawcy kolonijnego. Ze względu na zmieniające się przepisy, a także odpowiedzialną pracę, zaleca się odbycie takiego kursu przez wszystkich kandydatów do pracy o takim charakterze. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje jest bardzo często wymagany przez pracodawcę i znacznie zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnej oferty.

Kurs Wychowawcy Wypoczynku online

Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada w swojej ofercie Kurs Wychowawcy online, dzięki czemu osoby aspirujące do podjęcia pracy o takim charakterze mogą zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności potwierdzone specjalnym zaświadczeniem honorowanym zarówno w naszym kraju, jak i w państwach należących do Unii Europejskiej.

Kursanci w trakcie nauki zapoznają się z najważniejszymi aspektami pracy wychowawcy kolonijnego związanymi m.in. z:

 • organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • organizacją zajęć podczas wypoczynku,
 • planowania pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej,
 • ruchem i rekreacją,
 • zajęciami kulturalno-oświatowymi,
 • zasadami bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku.

Kurs Wychowawcy Kolonijnego jest dostępny dla zainteresowanych w formie online, więc jego realizacja możliwa jest z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Kursanci sami wybierają również pory, w których realizuję kolejne tematy. Dzięki temu aspirujący wychowawcy mogą w łatwy sposób pogodzić naukę z pracą lub innymi obowiązkami.