Kiedy zyskujesz uprawnienia po ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego?

wychowawca kolonijny kurs

Nowoczesne i efektywne metody kształcenia pozwalają w łatwy i przystępny sposób zdobyć uprawnienia do podjęcia zatrudnienia w wielu perspektywicznych obszarach. Jednym z nich jest praca opiekuńczo-wychowawcza podczas wypoczynkowych wyjazdów dzieci i młodzieży. Osoby, które chcą pełnić funkcję wychowawcy muszą nie tylko wyróżniać się odpowiednimi cechami, ale również posiadać udokumentowane przygotowanie merytoryczne i praktyczne. Kurs na Wychowawcę Kolonijnego pozwala w stosunkowo krótkim czasie zdobyć wymagane uprawnienia. Jak wygląda nauka i jaki jest czas oczekiwania na niezbędne zaświadczenia?

Uprawnienia do podjęcia pracy jako wychowawca kolonijny

Praca jako wychowawca kolonijny to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Osoby na tym stanowisku nie tylko czuwają nad aspektami organizacyjnymi wyjazdu, ale przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo uczestników. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy z energiczną grupą dzieci i młodzieży, osoby pełniące tę funkcję muszą wykazywać się odpowiednimi cechami gwarantującymi właściwy przebieg każdego z wypoczynkowych wyjazdów.

Oprócz posiadania ogólnych predyspozycji, które pozwalają na efektywną pracę z dziećmi i młodzieżą, aspirujący wychowawca musi spełnić wymogi określone w odpowiednich przepisach. Według art. 92p Ustawy o systemie oświaty, wychowawcą może być osoba, która:

  • posiada zaświadczenie o niekaralności,
  • jest pełnoletnia,
  • posiada minimum średnie wykształcenie (istnieją wyjątki),
  • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Zapisz się na Kurs Wychowawcy Wypoczynku i zdobądź uprawnienia do opieki nad uczestnikami kolonii

Wymóg dotyczący konieczności realizacji kursu nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich, którzy posiadają stopień co najmniej podharcmistrza (bądź równoważny). W pozostałych przypadkach, realizacja takiego kursu jest obligatoryjnym wymogiem w celu zdobycia wymaganych uprawnień.

Kurs wychowawcy kolonijnego  – online dla części teoretycznej

Wychodząc naprzeciw potrzebom aspirujących wychowawców wypoczynku, którzy chcą w krótkim czasie zdobyć odpowiednie przygotowanie do pracy, Centrum Doskonalenia Zawodowego przygotowało Kurs na Wychowawcę Wypoczynku. Wykorzystuje on nowoczesną i efektywną platformę dydaktyczną, która umożliwia realizację programu z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.

wychowawca kolonijny kurs

W jakim czasie można uzyskać uprawnienia?

Sam kurs można zrealizować online, a jego program jest stworzony w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży i trwa 36 godzin. Kurs można więc ukończyć w 3-5 dni, a w terminie od 3 do 7 dni od momentu ukończenia kursu na platformie, we wskazane przez kursanta miejsce zostaje wydelegowany egzaminator celem przeprowadzenia egzaminu. W przypadku zaliczenia go przez kursanta, egzaminator wręcza zaświadczenie ukończenia kursu wychowawcy kolonijnego online.

Kurs wychowawcy kolonijnego – wymagania

Centrum Doskonalenia Zawodowego posiada status instytucji oświatowej, co gwarantuje, iż zaświadczenie o ukończeniu kursu jest honorowane zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Do podjęcia kursu wychowawcy kolonijnego online wystarczy co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony 18. rok życia.

Ile kosztuje kurs wychowawcy kolonijnego?

Uzyskanie niezbędnych uprawnień umożliwia podjęcie pracy jako wychowawca na wypoczynkowych wyjazdach dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Organizator musi zatrudnić kadrę dbającą o bezpieczeństwo, która może znaleźć atrakcyjne pod kątem wynagrodzenia oferty pracy. A wszystko to inwestując niewielką ilość czasu i pieniędzy w drodze do zdobycia uprawnień. Wiele osób zastanawia się nad tym, ile kosztuje kurs wychowawcy kolonijnego. Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia jego realizację w bardzo atrakcyjnej kwocie 399 PLN.